top of page
Search
  • Writer's pictureanitasyrja

Äitien kokemuksia imettämisestä ja imetyksen varhaisesta päättymisestä

Updated: Jan 15, 2020

On kulunut yli viisi vuotta siitä kun palautin opinnäytetyöni. Suurella jännityksellä esitin sen ohjaajalleni, opponoijalleni, sekä suurelle määrällä muita hoitotyön opiskelijoita. Oli mielenkiintoista lukea opparia ja palata takaisin tuohon aikaan. Oli selvää että aiheeni liittyi jollain tavalla imetykseen. Törmäsin yksi päivä kätilökolleegaani joka sanoi että sinähän olet aina ollut sellainen imetysfanaatikko. En nyt tiedä onko imetysasiat minulle kiihkoilua. Saatan kyllä innostua aiheesta aika usein =) Mutta täytyy vielä sanoa etten missään nimessä tuomitse ihmisiä, jotka eivät halua tai eivät jostain syystä ole pystyneet imettämään.


Tämmöinen tekstinkohta pisti ensimmäisenä silmääni lukiessani oppariani:

"Kätilöt ja terveydenhoitajat ovat suuressa roolissa imetyksen onnistumisen edesauttamisessa. Kun tiedossa on syitä, jotka johtavat imetyksen päättymiseen, pystytään niihin hyvissä ajoin puuttumaan. Haasteiden ilmetessä tulisi äideille olla tarjolla yksilöllistä imetysohjausta. Äitien tulisi saada tarpeeksi tietoa ja keinoja, jotta he pääsisivät imetykseen liittyvistä haasteista yli ja pystyisivät nauttimaan imetyksestä"


Juurikin näin. Useaan imetyshaasteeseen löytyy apu. Miten äidit saadaan ohjattua ammattilaiselle, jonka avulla imetys saadaan jatkumaan pitkäksikin aikaa. Tutkimustuloksissani tuli ilmi esimerkiksi vauvan rintaraivarit, lakkoilu, suihkutissit, maidon riittämättömyys, huono imuote ja sen myötä arat rinnanpäät. Keskusteluissa ei ilmennyt, että äiti olisi hakenut apua imetyshaasteisiinsa. Kuinka moni imetys olisi jatkunut vielä puolen vuoden jälkeen, jos apua olisi osattu/haluttu pyytää. Useimmilla äideillä imetys oli lähtenyt hyvin käyntiin synnytyksen jälkeen. Ongelmat ilmenivät usein sen jälkeen kun he olivat jo kotiutuneet sairaalasta. Mielenkiintoista oli myös se ettei kireästä kieli- ja huulijänteestä ollut mitään mainintaa missään keskusteluissa. Moni kireän jänteen kriteereistä täyttyi mielestäni opparia varten kerätyssä aineistossa. Palaan kireisiin kieli- ja huulijänteisiin lisää seuraavassa kirjoituksessani.


Jos haluat käydä tutustumassa opinnäytetyöhöni, ohessa linkki:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/73717/Syrja_Anita.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Asiasanat: opinnäytetyö, oamk, imetyksen päättyminen, imetys, imetyshaasteet, imetysohjaus, kireä kielijänne, kireä huulijänne


30 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page